Suomessa käytettävät puhelinkortit ja niiden turvallisuus

Seuraavan yhteenvedon tiedot perustuvat pääosin Kimmo Ketolaisen (kk@iki.fi) uutisryhmään sfnet.atk.turvallisuus marraskuussa 1996 postittamiin artikkeleihin.

Tele-puhelukortti (ent. Nonstop) 1992-

Telen puhelinkortti toimii täysin samalla periaatteella kuin muuallakin maailmassa (etenkin Ranskassa) käytössä olevat elektroniset puhelinkortit. Tarkka kuvaus kortin toiminnasta löytyy Stephane Baussonin kirjoittamasta astikkelista What you need to know about electronic telecards.

Avant-puhelukortti 1992-

Seesam-puhelukortti 1992-

HPY-puhelukortti 1995-