Kaupalliset muuntimet

Muunnintekniikat

Tekniikat VGA-kuvan saamiseksi televisioruudulle voidaan jakaa kolmeen eri p��tyyppiiin:

Kaikkia n�ist� tekniikoista on ollut k�yt�ss� kaupallisissa VGA-TV-muunninlaitteissa. Nyky��n myyt�viss� muunnilaitteissa tekniikka 3 on suosituin edullisen hintansa takia ja tekniikkaa 1 k�ytet��n kalliimmissa laitteessa

Yhden kuvan muistin tekniikka

Laitteet, joissa on v�hint��n yhden koko kuvan koinen puskurimuisti toimivat siten, ett� laitteen signaalia sis��n lukeva elektroniikka lukee tietokoneelta tulevaa kuvaa tietokoneen antamassa tahdissa. T�m� sis��ntulosignaali voi olla n�ytt�kortista oleva digitaalisignaali jos muunnin on kiinni n�ytt�kortin laajennusliittimess� tai se on integroitu n�ytt�kortin osaksi. N�ytt�kortin monitoriliittimeen liitett�viss� laitteissa on sis��ntulossa kolme kappaletta nopeita analogi-digitaali-muuntimia muuttaamaan n�ytt�kortilta tuleva analoginen RGB-signaali takaisin digitaaliseen muotoon. T�ll�inen ratkaisu ei ole teknisess� mieless� mitenk��n ideallinen, mutta k�yt�nn�ss� standardiratkaisu ulkoisissa videomuunninlaitteissa, koska PC:n n�ytt�korteista ei ole saatavana yleisesti mit��n tarkoitukseen sopivaa digitaalisessa muodossa olevaa kuvasignaalia.

Televisiolle l�htev�n signaalin muodostamisesta huolehtii oma elektroniikkaansa. Se toimii television haluamassa tahdissa sis��ntulosta riippumatta. Tyypillisesti t�m� elektroniikka koostuu komesta RGB-signaalit muodstavasta D/A-muuntimesta sek� komposiitti- ja Y/C-videosignaalia muodostavista muuntimista. Niiss� laitteissa, joissa on antennol�ht�, on komposiittividoel�hd�n per��n kytketty videomodulaattorimoduuli.

Koko systeemi� ohjaa sopiva ohjauselektroniikka, joka huolehtii tarvittavien kontrollisignaalien sek� kellojen muodostamisesta. K�ytett�v� muisti voi olla normaalia muistiosoitteella osoitettavaan RAM-muistia tai olla FIFO-tyyppist�. Kuva 8 esitt�� Skyvision-yrityken valmistaman BOX-800-muuntimen rakenteen:

Kuva 8

Kuva 8: Skyvision BOX-800 muuntimen lohkokaavio [1]

Koko kuvaruudun tallettavan muuntimen suurimpana ongelmana on sen kallis hinta, koska se tarvitsee helposti muutaman megatavun nopeaa muistia. Muistitarvetta on monessa kaupallisessa tuotteessa yritetty v�hent�� tallentamalla RGB-signaalit muuntimen muistiin pienemm�ll� s�vym��r�ll� mit� n�ytt�kortti pystyy tuottamaan. Alkuper�inen IBM:n VGA-kortti pystyi tuottamaan kaikkia R-, G- ja B-signaaleita 6 bitin tarkkuudella, mika mahdollistaa 262144 eri RGB-signaalin arvoa. Nykyp�iv�n� PC-koneissa k�yt�ss� olevat n�yt�nohjaimet k�ytt�v�t 8-bitin tarkkuutta sek� R, G ett� B-signaaleille, mik� kasvattaa RGB-v�risignaalien yhdistelmien m��r�n yli 16 miljoonaan. Edell� esitetetty BOX-800-muunnin k�ytt�� jokaiselle v�rikomponentille vain 5 bitin tarkkuutta, joten se pystyy esitt�m��n vain 32768 eri RGB-signaalin arvoa.Huonompi signaalien resoluutio huonontaa muuntimen v�rintoistokyky� ja erityisesti tummien v�rien toistoa.

Ilman muistia toimivat muuntimet

Muuntimen toteuttaminen ilman mit��n puskurimoistua on my�skin mahdollista. T�m� ratkaisu perustuu siihen, ett� tietokoneessa oleva n�yttkokortti ohjelmoidaan l�hett�m��n videokuvansa television haluamalla tavalla. T�ss� ratkaisussa ajuriohjelmisto asettaa n�ytt�kortin sellaiseen tilaan, ett� se l�hett�� lomitettua kuvaa televisiolle sen haluamalla p�ivitysnopeudella. Nykyisin k�yt�ss� olevien PC:n n�ytt�kortitien piirisarjat on suunniteltu sellaiseksi, ett� l�hes kaikilla nykyisill� piireill� on mahdollista muodostaa lomitettu kuvasignaali ja s��t�� ruudun p�ivitystaajuus sopivaksi. T�m�n aikaansaamiseksi tarvitaa sopiva ajuriohjelma. T�m� voi olla joko n�yt�nohjainvalmsitan tai k�ytt�j�rjestelm�n tukema ominaisuus k�ytt�� vapaasti k�ytt�j�n haluamia p�ivitystaajuuksia tai muunninlaitteen toimittama lis�ajuriohjelma. Ajuriratkaisu toimii hyvin niill� n�ytt�korteille, joille sopiva ajuri l�ytyy, mutta valitettavasti l�hesk��n kaikille n�yt�nohjaimille ei sopivia ajureita l�ydy.

N�ytt�kortin ohjelmoimisen lis�ksi tarvitaa hiukan lis�elektroniikkaa, jolla voidaan muuttaa tietokoneen RGB-ulostulsignaali s�hk�isesti televison haluamaan muotoon. RGB-signaalien tapauksessa synkronointisignaaleita on muokattava ennen kuin se voidaan vied� television EURO-AV-liit�nt��n. Jos ulostulon halutaan olevan komposiitti- tai Y/C-videon muotoista, niin sitten t�ytyy kytkent��n lis�t� muunninpiiri, joka osaa muttaa RGB-signaalin haluttuun videomuotoon.

Pienen muistin sis�lt�v�t muuntimet

T�m� muunnintyppi perustuu samoihin perustekniikoihin kuin koko kuvaruudun kokoisen muistin sis�lt�v�t muuntimet. Kun asetetaan perusvaatimus, ett� tietokoneen kuvan p�ivitystaajuuden pit�� olla sama kuin laitteeesta ulos tulevan videosignaalin puolikuvien nopeus voidaan muistin m��r�ss� s��st��, koska tietokoneen kuva ja ulostuleva videosignaali pyyhk�ist��n tarkasti toisiinsa synkronoituna. N�in muistia tarvitaan vain sen verran, ett� sinne mahtuvat ulos pyyhk�sit�v� pisterivi ja seuraavana sis��n luettava pisterivi. Yksinkertaisimmissa muuntimissa selvit��n jopa kahden pisterivin pituisella FIFO-puskurilla ja monimutkaisemmissa muuntimissa 2-8 pisterivin kattavalla muistilla.


Tomi Engdahl <[email protected]>

Takaisin sis�llyslyetteloon