IoT and embedded products 2019

This post is here to comments links and news on intetesting IoT and embedded systena products I see on news.

683 Comments

 1. Tomi Engdahl says:

  Ser Ko’s Compact ESP-01 WLED Shield Packs in the Feature for RGB LED Control
  With three outputs and optional support for motion sensors, temperature sensors, and relays, this shield is a miniature marvel.
  https://www.hackster.io/news/ser-ko-s-compact-esp-01-wled-shield-packs-in-the-feature-for-rgb-led-control-5888ca4fdc2e

  Reply
 2. Tomi Engdahl says:

  Come and meet the latest member of the Arduino Portenta family, the Portenta H7 Lite! A powerful, streamlined device at a very appealing new price point.

  Check it out, and tell us what you think! https://blog.arduino.cc/2021/09/13/the-perfect-fit-with-the-portenta-h7-lite/

  Reply
 3. Tomi Engdahl says:

  Intel Atom x5-Z8350 mini PC sells for $88.90 shipped
  https://www.cnx-software.com/2021/09/11/cheap-intel-atom-x5-z8350-mini-pc/

  More Intel Atom x5-Z8350 hardware is being discounted with Unisound T7 II mini PC selling for $88.90 including shipping, which follows last month’s Atom x5-Z8350 single board computers sold for $50 to $64.

  Reply
 4. Tomi Engdahl says:

  The µ Spec Mk II Multi-Sensor Measurement Unit Packs a Spectrometer, Thermal Imaging and More
  The device features a VL53L5CX ToF sensor, MLX90640 thermal sensor, spectral sensor, light sensor, and more.
  https://www.hackster.io/news/the-spec-mk-ii-multi-sensor-measurement-unit-packs-a-spectrometer-thermal-imaging-and-more-450c4e92ca8b

  Reply
 5. Tomi Engdahl says:

  SparkFun, Arm, Dialog Partner for Ultra-Low-Power Qwiic WiFi Shield Board
  Offering sleep modes down to 0.2uA-3.5uA, this board could be just the thing you need for energy-harvesting IoT projects.
  https://www.hackster.io/news/sparkfun-arm-dialog-partner-for-ultra-low-power-qwiic-wifi-shield-board-d19d2e12a67a

  Reply
 6. Tomi Engdahl says:

  Uusia kosketusohjaimia laiteohjauksiin
  https://www.uusiteknologia.fi/2021/10/13/uusia-kosketusohjaimia-laiteohjauksiin/

  Microchipin uudet MXT640UD-HA1- ja MXT448UD-HA1-ohjainpiirit on suunniteltu tukemaan 9,7 tuuman näyttökokoa. Aikaisemmat piirimallit tukivat näyttöjä vain 8,3 tuuman kokoon saakka. Uudet HA1 -versiot on suunnattu erityisesti älykkäiden kodinkoneiden markkinoille, jossa vaaditaan toiminnallista turvallisuutta sekä varmasti toimivaa kosketusnäyttöä.

  Reply
 7. Tomi Engdahl says:

  M5Stack Launches Standalone UnitV2 USB, UnitV2 M12 Edge AI Camera Modules
  Original UnitV2 now bracketed by camera-free UnitV2 USB and flexible UnitV2 M12 boasting interchangeable lenses.
  https://www.hackster.io/news/m5stack-launches-standalone-unitv2-usb-unitv2-m12-edge-ai-camera-modules-48c0f7a36b31

  Reply
 8. Tomi Engdahl says:

  Erich Styger Takes NXP’s MCU-Link Pro — and Its Power Measurement Capabilities — Through Its Paces
  Priced at just $40, this new debug probe offers 1.8V and 3.3V power with current measurement capabilities — and a second MCU.
  https://www.hackster.io/news/erich-styger-takes-nxp-s-mcu-link-pro-and-its-power-measurement-capabilities-through-its-paces-e475f11338c7

  Reply
 9. Tomi Engdahl says:

  SolidRun Targets Vehicle Systems, the Industrial Internet of Things with New i.MX 8XLite SOM Designs
  https://www.hackster.io/news/solidrun-targets-vehicle-systems-the-industrial-internet-of-things-with-new-i-mx-8xlite-som-designs-64324a50a291

  Offering everything from three CAN buses to automotive Ethernet and DSRC V2X communications, these modules pack a punch,

  Reply
 10. Tomi Engdahl says:

  Hardkernel Launches ESP32-S2-Based SmartPower 3 Logging Bench-Top Power Supply
  Offering reporting rates down to 5ms, this twin-output power supply is aimed at embedded system developers.
  https://www.hackster.io/news/hardkernel-launches-esp32-s2-based-smartpower-3-logging-bench-top-power-supply-b3491ccc29c5

  Reply
 11. Tomi Engdahl says:

  The tiny Nicla Sense ME is packed with sensors, and can fit neatly and easily inside any part of your home automation project to take it to the next level: arduino.cc/pro/hardware/product/nicla-sense-me

  Reply
 12. Tomi Engdahl says:

  SparkFun Qwiic Time-of-Flight Imager Packs a VL53L5CX for Mapping, Gesture Recognition, and More
  Offering 64-zone measurement out beyond 13 feet, this compact sensor includes an autonomous low-power mode.
  https://www.hackster.io/news/sparkfun-qwiic-time-of-flight-imager-packs-a-vl53l5cx-for-mapping-gesture-recognition-and-more-894f24069c6d

  Reply
 13. Tomi Engdahl says:

  Mikromoduulilla tarkkaa datankeruuta
  https://etn.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=12811&via=n&datum=2021-11-11_15:33:17&mottagare=30929

  Analog Devicesin μModule-ratkaisu ADAQ4003 on tarkoitettu tarkkojen datankeruujärjestelmien suunnittelijoiden käyttöön. Moduulirakenne nopeuttaa komponenttien valintaa ja tuotantovalmiiden prototyyppien rakentamista.

  Järjestelmäarkkitehdit ja piiritason suunnittelijat käyttävät huomattavia t&k-resursseja kehittääkseen erittäin suorituskykyisiä ja tarkkoja lineaarisia erillislohkoja sovellustensa signaaliketjuihin (mittaus ja testaus, teollisuusautomaatio, terveydenhuolto, ilmailu, puolustus), joita järjestelmät hyödyntävät mittaukseen ja suojaukseen, datan keräämiseen ja muokkaamiseen. Tässä artikkelissa keskitytään erittäin tarkan datankeruun alijärjestelmiin.

  Heterogeeninen integrointi SiP-teknologian (System-in-Package) avulla edistää edelleen elektroniikkateollisuuden keskeisiä trendejä kuten siirtymistä suurempaan tiheyteen, parempaan toimivuuteen ja suorituskykyyn sekä pidempään vikaantumisväliin. Tämä artikkeli havainnollistaa, miten Analog Devices hyödyntää heterogeenistä integraatiota muuttaakseen tarkkojen muunnosten pelikenttää ja tarjotakseen ratkaisuja, joilla on merkittäviä vaikutuksia sovelluksiin.

  Tiedonkeruun signaaliketjuja kehittävät suunnittelijat vaativat yleensä suurta tuloimpedanssia, jotta voidaan käyttää suoria liitäntöjä erilaisiin antureihin. Signaaliketjuissa voi esiintyä vaihtelevia yhteismuotojännitteitä ja yksi- tai kaksinapaisia maatasoon verrannollisia tai differentiaalisia tulosignaaleja. Jos tutkitaan kokonaisvaltaisesti erilliskomponentein toteutettua tyypillistä signaaliketjua, on helppo ymmärtää joitakin järjestelmäsuunnittelun tärkeimpiä teknisiä kipupisteitä.

  Tämä FDA-vahvistin tarjoaa tarvittavan signaalinmuodostuksen tasonsiirtoineen ja vaimentaa signaalin sekä asettaa lähdön vaihtelemaan nollan ja viiden voltin välillä. Vaiheeltaan käänteiset signaalit tuottavat 10 Vpp differentiaalisen signaalin AD-muuntimen tuloasteelle dynaamisen alueen maksimoimiseksi.

  RC-suodin auttaa rajoittamaan kohinaa AD-muuntimen tuloissa ja vähentää SAR ADC:n kapasitiivisesta DAC-tulosta tulevien ’takapotkujen’ vaikutusta.

  HELPOTUSTA SUUNNITTELUTYÖHÖN

  Monet järjestelmien suunnittelijat toteuttavat samaa signaaliketju-arkkitehtuuria eri sovelluksille. Yksi ratkaisu ei kuitenkaan sovi kaikille, joten Analog Devices (ADI) on keskittynyt signaaliketjun yleisiin osiin eli signaalinkäsittelyyn ja digitointiin tarjoamalla signaaliketjuihin täydellisempiä μModule-ratkaisuja, joilla on pitkälle kehitetty suorituskyky ja jotka kaventavat kuilua erillisten standardikomponenttien ja erittäin pitkälle integroitujen asiakaskohtaisten IC-piirien välillä. Yhtiön kehittämä ADAQ4003 on SiP-ratkaisu, joka tarjoaa parhaan tasapainon t&k-kustannusten ja koon pienentämisen välille nopeuttaen samalla prototyyppien suunnitteluaikaa.

  Huipputarkkaan datankeruuseen tarkoitettu μModule-ratkaisu ADAQ4003 sisältää useita yleisiä signaalin käsittely- ja muokkaus- lohkoja sekä kriittisiä passiivi- komponentteja, jotka on yhdistetty yhdeksi moduuliksi käyttämällä ADI:n edistynyttä SiP-tekniikkaa. Pienikohinainen moduuli sisältää FDA- vahvistimen, vakaan referenssi- puskurin sekä 18 bitin erottelu- kykyyn yltävän 2 Ms/s SAR ADC -muuntimen.

  ADAQ4003 yksinkertaistaa erittäin tarkkojen mittausjärjestelmien signaaliketjujen suunnit- telua ja kehityssykliä siirtämällä komponenttien valinnan, optimoinnin ja osien sijoittelun suunnittelijalta valmiiseen moduuliin ja ratkaisee kaikki tärkeimmät edellä mainitut ongelmat. FDA:n ympärille sijoitettu tarkkuusvastusten ryhmä on muodostettu käyttämällä ADI:n omaa iPassives- teknologiaa, joka hoitaa piirien epätasapainon, vähentää loissignaaleja ja auttaa saavuttamaan jopa 0,005% vahvistuk- sen sovituksen sekä optimoidun ryömintätason (1 ppm/°C).

  ADAQ4003 sisältää ADC-ohjaimen ja AD-muuntimen välille sijoitetun yksinapaisen RC- suotimen, joka on suunniteltu optimoimaan asettumisaika ja tulosignaalin kaistanleveys. Kaikki tarvittavat suodatuskondensaattorit jännitteen referenssisolmulle ja teholähteille auttavat pitämään materiaalikulut kurissa.

  ADAQ4003 sisältää myös referenssipuskurin, joka on konfiguroitu ykkösvahvistukselle ohjaamaan optimaalisesti SAR ADC – referenssisolmun dynaamista tuloimpedanssia.

  TIHEYTTÄ JA HELPPOUTTA PIIRILEVYSUUNNITTELUUN

  ADAQ4003:n 7×7-millinen BGA- kotelo pienentää tarvittavan piirilevyalan alle neljäsosaan verrattuna perinteiseen erilliskomponentein toteutettuun signaaliketjuun (kuva 3), mikä mahdollistaa pienikokoiset lait- teet suorituskyvystä tinkimättä.

  Piirilevysuunnittelu on kriittinen vaihe signaalin eheyden säilyttämisessä ja signaaliketjulta odotetun suorituskyvyn saavuttamiseksi. ADAQ4003:n nastajärjestys helpottaa osien sijoittelua ja sallii analogisten signaalien sijoittamisen vasemmalle puolelle ja digitaalisten signaalien oikealle puolelle.

  ADAQ4003 sisältää kaikki tarvittavat (alhaisen ESR- ja ESL- lukeman) suodatuskondensaattorit REF- ja teholähde- nastoja (VS+, VS-, VDD ja VIO) varten. Nämä kondensaattorit tarjoavat korkeille taajuuksille matalaimpedanssisen polun maatasoon virtapiikkien suodattamiseksi.

  Ulkoisia suodatuskondensaattoreita ei vaadita ja ilman niitä toiminnassa ei ole havaittu mitään vaikutusta suorituskykyyn tai minkäänlaisia EMI-ongelmia. Vaikutusta suorituskykyyn testattiin ADAQ4003-evaluointi- kortilla poistamalla ulkoiset suodatuskondensaattorit referenssi- ja LDO-regulaattorien lähdöistä, jotka muodostavat sisäiset syöttölinjat (REF, VS+, VS−, VDD ja VIO). Kuvasta 4 nähdään, että kaikki häiriöt ovat alle –120 dB riippumatta siitä, käytetäänkö ulkopuolisia kondensaattoreita vai ei.

  ADAQ4003-PIIRIN OHJAUS PGIA-VAHVISTIMELLA

  Kuten aiemmin mainittiin, korkean tuloimpedanssin etuasteita vaaditaan tyypillisesti silloin, kun kytkeydytään suoraan erilaisiin antureihin. Suurin osa instrumentoinnista ja ohjelmoitavan vahvistuksen instrumentointivahvistimista (PGIA) käyttää yksipuolisia lähtöjä, jotka eivät voi suoraan ohjata täysin differentiaalista tiedonkeruun signaali- ketjua. Korkean impedanssin PGIA-vahvistinpiiri LTC6373 tarjoaa kuitenkin alhaisen kohinan ja särön sekä laajan kaistan- leveyden omaavat täysin differentiaaliset lähdöt, joilla voidaan suoraan ohjata ADAQ4003-moduulia tinkimättä tarkasta suorituskyvystä, joten se sopii monenlaisiin signaaliketjun sovelluksiin. LTC6373:n lähtö ja tulo ovat DC-kytkettyjä, lisäksi vahvistusasetus on ohjelmoitavissa (käyttäen A2-, A1- ja A0- nastoja).

  LTC6373-piiriä voidaan käyttää differentiaalisen tulon ja differentiaalisen lähdön sekä ±15 V kaksoissyötön konfiguraatiossa. LTC6373- vahvistinta voidaan tarvittaessa käyttää myös yksipuolisen tulon ja differentiaalisen lähdön kokoonpanossa. LTC6373 ohjaa suoraan ADAQ4003-moduulia vahvistusarvolla 0,454. LTC6373:n VOCM-nasta on kytketty maahan ja sen lähdöt vaihtelevat välillä -5,5…+5,5 V (vastakkaisessa vaiheessa). ADAQ4003-piirin sisäinen FDA muuttaa LTC6373:n lähdöt vastaamaan ADAQ4003:lle haluttua yhteismuotoista tulo- signaalia ja tarjoaa amplitudin, joka tarvitaan ADAQ4003 μModulen sisällä olevan AD- muuntimen differentiaalisen signaalialueen suurimman 2 x VREF huipusta huippuun – jännitteen saavuttamiseksi.

  SOVELLUSESIMERKKINÄ ATE

  Seuraavassa keskitytään siihen, miten erinomaisesti ADAQ4003 sopii automaattisissa mittaus- järjestelmissä (ATE) hyödynnettäviin SMU-mittausyksiköihin (Source Measurement Unit) ja teholähteisiin. Näitä modulaarisia instrumentteja käytetään testattaessa monenlaisia sirutyyppejä nopeasti kasvaville älypuhelin-, 5G-, ajoneuvo- ja IoT-markkinoille

  Reply
 14. Tomi Engdahl says:

  SparkFun Launches IOTA Board for Low-Power, Global-Coverage ARGOS Satellite Communications
  https://www.hackster.io/news/sparkfun-launches-iota-board-for-low-power-global-coverage-argos-satellite-communications-5f02b4c9e443

  Designed for global communication and tracking, the ARGOS constellation is growing — but is open to use by selected projects only.

  Reply
 15. Tomi Engdahl says:

  AWS Announces IoT ExpressLink, Partners with SparkFun and u-blox for MicroMod Starter Kit Bundle
  Designed to take the complexity out of secure IoT connectivity, AWS IoT ExpressLink has launched in preview — with a handy starter kit.
  https://www.hackster.io/news/aws-announces-iot-expresslink-partners-with-sparkfun-and-u-blox-for-micromod-starter-kit-bundle-5ef0c7e7976e

  Reply
 16. Tomi Engdahl says:

  SparkFun’s Tiny “smôl” Family Grows Larger with Environmental Peripheral, Scale Boards
  New sensor boards offer pressure, humidity, temperature, air quality, and light sensing, or support for weight measurement via load cells.
  https://www.hackster.io/news/sparkfun-s-tiny-smol-family-grows-larger-with-environmental-peripheral-scale-boards-9c340952897a

  Reply
 17. Tomi Engdahl says:

  Linux-korttitietokone on SD-korttia pienempi
  https://etn.fi/index.php/13-news/13387-linux-korttitietokone-on-sd-korttia-pienempi

  Kiinalainen MangoPi on saanut kansainvälistäkin nimeä suunnittelemalla RISC-V-pohjaisia prosessoreja ja sulautettuja kortteja. Nyt yritys esittelee uutta korttitietokonetta, joka on fyysisiltä mitoiltaan tavallista SD-muistikorttia pienempi.

  Tiettävästi kortti pohjaa kiinalaiseen Allwinner H616 -prosessoriin. Neljä Arm Cortex-A53 -ydintä tuo aika lailla suorituskykyä minitietokoneelle, sillä se pystyy yhtiön mukaan ajamaan 1080p-tasoista videota 60 ruudun sekuntinopeudella HDMI-liitännän yli.

  https://twitter.com/mangopi_sbc

  Reply
 18. Tomi Engdahl says:

  Arduino has now launched its recently-unveiled Linux-capable Portenta X8 edge AI board, while also debuting an accessory designed to simplify the prototyping stage of your projects: the Portenta Max Carrier, turning it into a single-board-computer-style all-in-one gadget.

  Arduino Launches Portenta X8, Announces Portenta Max Carrier Development Board for Rapid Prototyping
  https://www.hackster.io/news/arduino-launches-portenta-x8-announces-portenta-max-carrier-development-board-for-rapid-prototyping-44916e2adb5e?cbd37fc75cd08ceff5c904ec09374997

  Portenta X8 launches at $239 with immediate availability, while the Max Carrier arrives later this month at $335.

  Reply
 19. Tomi Engdahl says:

  Digital Measure’s TCP/IP Voltmeter Includes Two Channels, Three Relays, and Ethernet Connectivity
  Designed for both two-channel remote measurement and three-channel control, this all-in-one board packs in the features.
  https://www.hackster.io/news/digital-measure-s-tcp-ip-voltmeter-includes-two-channels-three-relays-and-ethernet-connectivity-2282a4e25d0c

  Reply
 20. Tomi Engdahl says:

  TinyLlama Is the Minuscule x86 PC You’ve Been Praying For
  TinyLlama is a small x86-compatible DIY computer perfect for DOS retro gaming.
  https://www.hackster.io/news/tinyllama-is-the-minuscule-x86-pc-you-ve-been-praying-for-fb5d80d8d285

  Reply
 21. Tomi Engdahl says:

  JetHome JetHub D1+ automation controller runs Armbian with mainline Linux, supports Home Assistant
  Earlier this year, we noted the addition of the JetHome JetHub D1 Linux-based home automation controller to mainline Linux 5.16, and the JetHome JetHub D1p (D1+) was just added to Linux 6.1 with some improvements.
  https://www.cnx-software.com/2022/12/14/jethome-jethub-d1-automation-controller-armbian-mainline-linux-home-assistant/

  Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*