Landmark UN Climate Change Report: Act Now To Avoid Climate Catastrophe | IFLScience

https://www.iflscience.com/environment/landmark-un-climate-change-report-act-now-to-avoid-climate-catastrophe/

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has unleashed their Special Report on the impact of global warming reaching 1.5°C above pre-industrial levels.
“This IPCC report is set to outline a rescue plan for humanity,”
“1.5°C is the new 2°C,”
If we stick to Paris Climate Agreement commitments, we could still see a global warming of about 3°C by 2100.

1,030 Comments

 1. Tomi Engdahl says:

  WMO: Mittaushistorian lämpimin vuosi erittäin todennäköisesti seuraavan viiden vuoden sisällä – Pariisin ilmastosopimuksessa mainittu 1,5 asteen raja saattaa myös ylittyä hetkellisesti
  https://www.sss.fi/2022/05/wmo-mittaushistorian-lampimin-vuosi-erittain-todennakoisesti-seuraavan-viiden-vuoden-sisalla-pariisin-ilmastosopimuksessa-mainittu-15-asteen-raja-saattaa-myos-ylittya-hetkellisesti/

  Reply
 2. Tomi Engdahl says:

  COMPENSATING THE CARBON FOOTPRINT OF EVERYONE AT TAISTE WITH GREEN CARBON
  https://www.taiste.fi/post/compensating-the-carbon-footprint-of-everyone-at-taiste-with-green-carbon?utm_source=facebook&utm_medium=promotedpost&utm_campaign=website&utm_content=compensationconversions&fbclid=IwAR3W-4mjQCLILtQzBDrpWmzOhmaXxHcDl58Auqzp5K68LgeY4V7zfBT79S0

  In 2021, we teamed up with Green Carbon Finland to embark on a unique project: compensating the carbon footprint of everyone working at Taiste.

  Reply
 3. Tomi Engdahl says:

  Viimeiset hetket pelastaa polttomoottori alkavat olla käsillä, ennen kuin realismista vieraantuneet päättäjät tekevät typeryyksiä – Ongelma ei ole polttomoottori vaan se, mitä siinä poltetaan
  https://tekniikanmaailma.fi/viimeiset-hetket-pelastaa-polttomoottori-alkavat-olla-kasilla-ennen-kuin-realismista-vieraantuneet-paattajat-tekevat-typeryyksia-ongelma-ei-ole-polttomoottori-vaan-se-mita-siina-poltetaan/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1653589618

  Mäntämoottori on sähkömoottoriin verrattuna monimutkainen kapistus, eikä se edes optimitilanteessa kykene muuntamaan polttoaineen energiasta puoliakaan liike-energiaksi. Silti polttomoottorista luopuminen vaikuttaa hätiköidyltä liikkeeltä.

  On kummallista ajattelua, että polttomoottori itsessään tuomitaan ongelmaksi, vaikka varsinainen ongelma niissä käytettävä fossiilinen polttoaine. Fossiilisen hiilen vapauttamisesta ilmakehään kai tässä kuuluisi päästä eroon eikä moottoreista?

  Polttomoottorin toinen riesa on epätäydellinen palaminen, minkä seurauksena se tuottaa myös lähipäästöjä kuten palamattomia hiilivetyjä, häkää, typen oksideja, hiukkaspäästöjä ja vähän sitä sun tätä muuta. Niitä on kuitenkin onnistuttu vähentämään merkittävästi jo palotapahtuman yhteydessä, ja loput saadaan hoidettua lähes täydellisesti jälkikäsittelytekniikan avulla.

  Jos ihmisen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä halutaan vähentää, yksittäisten päästölähteiden pilkkominen ja niiden erottelu energiantuotannosta tekee päästöjen vähentämisen kovin vaikeaksi ja hitaaksi. Kun tähän lisätään eri maanosien, maiden ja osavaltioiden erilaiset politiikat ja tavoitteet, on pieni ihme, että ilmastokokouksissa päästään mistään asioista yhteisymmärrykseen.

  MAAILMASSA LIENEE nykyään noin 1,4 miljardia autoa ja epälukuinen määrä moottoroituja kaksipyöräisiä päälle – ja ne kaikki liikkuvat polttomoottorin voimin. Jos niihin saataisiin fossiilisesta hiilestä vapaa, uusiutuva polttoaine, liikenteen CO2-ongelma olisi historiaa ilman pakottamista sähköautoihin.

  Polttoaineiden tuotanto ei saisi tietenkään kilpailla ruoantuotannon kanssa, eivätkä jätteet ja muut sivuvirrat ainakaan vielä nykytekniikalla riitä laajamittaiseen uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon. Tekniikoita esimerkiksi synteettisien polttoaineiden tuottamiseksi on kyllä olemassa, joten teknisesti kaikki on mahdollista. Toistaiseksi valmistaminen on kuitenkin niin kallista, että niiden saaminen markkinoille vaatisi vahvaa taloudellista tukea.

  Tästä päästäänkin takaisin vetyyn, sillä vuonna 1804 – siis yli 70 vuotta ennen Nicolaus Ottoa – Isaac de Rivaz teki yksinkertaisen mäntäpolttomoottorin, jonka polttoaineena oli vetykaasu. Vety on mainio hiilivapaa polttoaine, mutta sen varastointi varsinkin kulkuneuvossa on haastavaa. Ymmärrettävästi nestemäinen hiilivetypolttoaine syrjäytti vetykaasun, mutta samalla homma sitten menikin pieleen, jos asiaa katsotaan nykyisten hiilipäästöjen näkökulmasta.

  Vedyn käyttö auton polttomoottorissa alkoi kiinnostaa taas 1970-luvulla, mutta motiivina tuolloin olivat ehtyvät öljyvarannot eikä ilmaston lämpeneminen.

  Hybridien järkevyyttä Toyota perustelee niin, että jos autolla ajetaan keskimäärin 40 kilometriä päivässä ja joka yö on mahdollisuus lataukseen, 400 kilometrin toimintamatkaan kykenevällä sähköautolla on mukanaan 90 prosenttia ”turhaa akkua”. Tällaisen akun valmistamiseen kuluu raaka-aineita ja valmistuksen yhteydessä syntyy turhia hiilidioksidipäästöjä. Jos sen yhteydessä voidaan käyttää polttomoottoria käytännössä nollapäästöillä, yhtälössä ja Toyotan logiikassa on kieltämättä järkeä.

  Toki vedyn tuotantoprosessi vaatii paljon energiaa, ja kannattaa tarkasti laskea, milloin tuo sähkö kannattaa ladata suoraan sähköautoon ja milloin tehdä sillä vetyä.

  Nyt alkavat joka tapauksessa olla käsillä viimeiset hetket pelastaa polttomoottori, ennen kuin realismista vieraantuneet päättäjät tekevät typeryyksiä. Polttomoottorin puolesta puhumisen ei tarvitse tarkoittaa menneeseen takertumiselta tai öljy-yhtiöiden eloonjäämistaistelulta. Tehokkaiden tuotantolinjojen ja toimivan – haluttaessa myös lähes päästöttömän – tekniikan alas ajaminen on hölmöä hommaa. Polttomoottoria ei tarvitse kieltää siksi, että se on polttomoottori.

  Eurooppa ei kuitenkaan ole koko maailma, ja kenties edes jossain toisaalla oivalletaan polttomoottorin olevan osa ratkaisua eikä ongelmaa

  Reply
 4. Tomi Engdahl says:

  Power at the Edge: the role of the data centre in sustainability
  https://www.brighttalk.com/webcast/19165/540432?player-preauth=BuK9QIk90x8EmwCc4ZMkXU%2FII87dYmMCjDtIJwX5FnU%3D&utm_source=brighttalk-promoted&utm_campaign=network_weekly_email&utm_medium=email&utm_content=collab-recommended&utm_term=222022

  In this webinar, learn how you can significantly reduce the power consumption in your data centre and dramatically contribute to your sustainability goals.

  The data center industry is responsible for approx 1-3% of the total electricity consumed around the world, with no sign of abating. And, while the amount of power per processing unit has been reducing, in reality, the real, actual amount of power has been increasing in line with total processing demands.

  External and internal pressures for transparency in sustainability practices are increasing, forcing organizations to declare their intentions and demonstrate the practical steps they are taking to make change. The data center is a natural place for organizations to start, and making fundamental, positive change is more achievable than ever before.

  The way that IT infrastructure is changing at the moment is more of it is going to be built in smaller, more distributed “edge” locations – locations that still pose very practical constraints when it comes to space, accessibility, power and cooling.

  Reply
 5. Tomi Engdahl says:

  Fundamental Energy Transitions Can Take a Century Electricity’s benefits were obvious, but it still took a lifetime to dominate
  https://spectrum.ieee.org/fundamental-energy-transitions-can-take-a-century

  Reply
 6. Tomi Engdahl says:

  Tässä ovat kodin pahimmat sähkösyöpöt – ja ei, kattovalot eivät kuulu tähän ryhmään https://www.is.fi/asuminen/art-2000008861322.html

  Reply
 7. Tomi Engdahl says:

  Metsähake lasketaan uusiutuvaksi, vaikka se tuottaa enemmän päästöjä kuin fossiiliset polttoaineet – Suomelle tärkeä bioenergia vaakalaudalla EU:ssa
  https://yle.fi/uutiset/3-12463425?fbclid=IwAR0nnNtvL2rBZZVe9TYCqISnsYgxY5ZUcyFf6dbu75YhkeOfFt4S49WI2aA

  EU:n ympäristövaliokunta linjasi viime viikolla, että metsähake ei jatkossa enää täyttäisi uusiutuvan energian kriteereitä. Linjaus on osa kriittistä keskustelua, jota parlamentissa käydään bioenergian ilmastokestävyydestä.

  Suomalainen metsäala kohahti viime viikolla, kun EU muodosti ensimmäisiä, virallisia kantojaan uusiutuvaa energiaa koskevaan säädökseen.

  Ympäristövaliokunta äänesti linjauksesta, jonka mukaan metsähakkeen käyttöä voimalaitoksissa ei enää automaattisesti laskettaisi uusiutuvaksi energiaksi.

  EU päivittää uusiutuvan energian kriteereitä (RED) osana laajaa ilmastopakettiaan, joka viedään lopulliseen maaliinsa ensi syksynä.

  Metsänomistajien etujärjestö MTK taas piti valiokunnan uutta linjausta uhkana uusiutuvan lämmön saatavuudelle sekä jäsenvaltioiden mahdollisuuksille päästä uusiutuvan energian tavoitteisiinsa.

  Kanta osuukin Suomen energiantuotannon ytimeen. Puupolttoaineiden osuus energian kokonaiskulutuksesta on lähes kolmannes, 30 prosenttia eli noin 112 terawattituntia.

  Käytännössä tuore EU-linjaus koskisi vain osaa metsästä saatavasta energian raaka-aineesta, eli runkopuusta, oksista, latvoista tai kannoista tehtävää metsähaketta.

  Hakkeen osuus bioenergiaa tuottavien lämpö- ja yhdistelmävoimalaitosten puupolttoaineesta on noin viidennes, 9,4 miljoonaa kuutiometriä eli 19 terawattituntia. Yhdistelmävoimalaitokset tuottavat lämmön lisäksi sähköä.

  Loppu metsäpolttoaine on metsäteollisuuden sivuvirtoja, kuten kuorta, sahanpurua ja jäteliemiä. Niitä ympäristövaliokunta pitää yhä uusiutuvan energian kestävyyskriteereiden mukaisena.

  Lämpö- sekä voimalaitosten kattilaan päätyy pääosin pienpuuta, joka ei täytä metsäteollisuuden mitta- ja laatuvaatimuksia.

  Puuta syntyy, kun nuorta talousmetsää harvennetaan tasaikäisessä eli avohakkuisiin perustuvassa metsänkasvatuksessa.

  – Pienpuulle ainoa käyttö on energiakäyttö. Sen korjuuta on edistänyt, että siitä on maksettu erilaisia tukia muun muassa lämpö- ja voimalaitosten syöttötariffijärjestelmän kautta.

  Tutkija: Metsäenergiaa on kohdeltu hiilineutraalina, vaikkei se sitä ole
  Vaikka ympäristövaliokunnan kanta ei välttämättä ole ilmastolain lopullinen muotoilu, se heijastelee keskustelua, joka ei ole EU:ssa uutta.

  Erityisesti tutkijat ovat useita kertoja vedonneet EU-komissioon puunpolton ja bioenergian käytön lopettamiseksi. Viimeksi yli 500 tutkijan joukko (siirryt toiseen palveluun)vetosi komissioon vuosi sitten helmikuussa.

  Keskustelun taustalla on, että metsäpolttoaineista tuotettu bioenergia aiheuttaa lyhyellä aikavälillä jopa enemmän hiilipäästöjä kuin fossiiliset polttoaineet eli muun muassa kivihiili ja öljy.

  Bioenergia kuitenkin lasketaan nollapäästöiseksi energiasektorilla, sillä hiilinieluja ja niiden koossa tapahtuvia muutoksia taas lasketaan niin sanotulla maankäyttöä ja metsiä sääntelevällä LULUCF-sektorilla.

  – Tämä keskustelu kiteytyy siihen, että biomassaa on kohdeltu hiilineutraalina, vaikka sitä se ei ole, kommentoi ryhmäpäällikkö Sampo Soimakallio Suomen ympäristökeskuksesta.

  Soimakallion mukaan tutkimukset osoittavat, että puuenergian käyttäminen ei ole tehokasta ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta.

  Metsäenergian lisäys kohdistuu hänen mukaansa pitkälti elävään puustoon.

  – Sen käytön lisääminen vaikuttaa väistämättä metsän ja maaperän muodostamaan hiilivarastoon. Ilmastovaikutus on vuosikymmenten ajan verrannollinen fossiilisiin polttoaineisiin, eli se on kaukana hiilineutraalista.

  Keskustelua käydään parhaillaan myös maankäyttöä ja metsiä säätelevän LULUCF-asetuksen yhteydessä.

  – Niin kauan kun ollaan sellaisessa tilanteessa, että bioenergia näyttää hiilineutraalilta, sääntelyä pyritään muuttamaan, Soimakallio arvioi.

  Hänen mukaansa muutoksia pitäisi tehdä myös LULUCF-astuksen yhteydessä, että bioenergiaksi korjattu puu näkyisi päästönä.

  Soimakallio muistuttaa, että metsähaketta ja sen käyttöä ollaan lisäämässä turpeen ja kivihiilen korvaamiseksi sekä liikenteen polttoaineiksi.

  Niin sanottujen harvennusrästien avulla on kaavailtu paikattavan aukkoa, joka syntyy, kun Venäjältä tuodun metsähakkeen tulo loppuu

  Suomi painii myös uuden ongelman kanssa LULUCF- eli maankäyttösektorilla. Sektori on muuttunut ensimmäistä kertaa päästölähteeksi nielun sijaan. Yksi syy ovat lisääntyneet metsähakkuut.

  Valiokunnassa äänestänyt Ville Niinistö (vihr.) on myös arvioinut, että EU:n lopullinen kanta asettunee johonkin puupolttoaineen energiakäyttöä suosivan ja sitä tiukasti sääntelevän välimaastoon. Niinistö itse äänesti tiukan linjauksen puolesta.

  Reply
 8. Tomi Engdahl says:

  Venäjällä paljastui historian suurin metaanivuoto
  Venäläinen hiilikaivos aiheuttaa metaanipäästöjä lähes 90 tonnia tunnissa.
  https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/9be067e9-cbf6-479a-b94a-728e08d858a1

  Syrjäisellä venäläisellä hiilikaivoksella on havaittu erittäin suuria määriä metaanipäästöjä. Satelliittiyritys GHGSatin mukaan kaivos vapauttaa lähes 90 tonnin tuntivauhdilla erittäin voimakasta kasvihuonekaasua ja GHGSat kuvailee määrää suurimmaksi yksittäisestä tuotantolaitoksesta havaituksi metaanivuodoksi.

  GHGSat tarkkailee metaanipäästöjä avaruudesta käsin satelliittien avulla.

  GHGSatin mukaan kaivos päästäisi nykyisellä tahdilla vuoden aikana yli 760 000 tonnia metaania. Se vastaa 2,4 miljoonan kodin sähköntuotantoon tarvittavaa maakaasumäärää.

  Metaani on hiilidioksidin jälkeen toiseksi suurin ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen aiheuttaja. Sitä vapautuu muun muassa fossiilisten polttoaineiden hankinnan ja jalostuksen yhteydessä ja karjataloudesta. Ilmakehän metaanipitoisuus on yli kaksinkertaistunut esiteollisen ajan jälkeen ja YK:n ilmastopaneelin mukaan se on nyt korkeammalla kuin koskaan vähintään 800 000 vuoteen.

  – Jos löydämme metaanin lähteet ympäri maailmaa, sillä voi olla erittäin suuri vaikutus ilmastonmuutokseen lyhyellä aikavälillä. Siksi meille on tärkeää löytää lähteet ja sen jälkeen tehdä yhteistyötä toimijoiden ja sääntelyviranomaisten kanssa löytääksemme keinoja päästöjen vähentämiseksi, Germain sanoo CNN:lle.

  Hänen mukaansa merkittävästi lisääntyneitä päästöjä on havaittu Venäjän lisäksi ympäri maailmaa muun muassa Kiinassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa. Germainin mukaan se osoittaa hiilituotannon lisääntyneen.

  Lisääntynyt hiilituotanto korreloi kasvaneiden kaasun hintojen kanssa.

  – Maat, joilla on hiilivaroja, ovat luultavasti erittäin kiinnostuneita vaihtoehtoisista energialähteistä, jotka ovat halvempia kuin kaasu tällä hetkellä. Näin uskomme nyt tapahtuvan ja suoraan sanottuna se on erittäin valitettavaa.

  Metaanin kerääntyminen suurissa määrin maanalaisiin tunneleihin voi olla erittäin vaarallista, koska metaani on räjähtävää.

  Reply
 9. Tomi Engdahl says:

  Air pollution worse for global lifespan than cigarettes or alcohol
  https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/15/global-pollution-air-quality-life-index-report-life-expectancy/?pwapi_token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWJpZCI6IjM5MzA4NDM4IiwicmVhc29uIjoiZ2lmdCIsIm5iZiI6MTY1NTYwNTU4OCwiaXNzIjoic3Vic2NyaXB0aW9ucyIsImV4cCI6MTY1NjgxNTE4OCwiaWF0IjoxNjU1NjA1NTg4LCJqdGkiOiI5ZTUyMzkzMy1mMzc4LTQxNjctYTMxNC02ZTczNDkwZDQwN2UiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy53YXNoaW5ndG9ucG9zdC5jb20vd29ybGQvMjAyMi8wNi8xNS9nbG9iYWwtcG9sbHV0aW9uLWFpci1xdWFsaXR5LWxpZmUtaW5kZXgtcmVwb3J0LWxpZmUtZXhwZWN0YW5jeS8ifQ.vFZI7yMXjY35ZboktSIHapbkM1ay9DdYWST2pV1152M

  Breathing is more dangerous than smoking cigarettes or drinking alcohol.

  That’s according to the latest report from the Energy Policy Institute at the University of Chicago, which says that air pollution now takes more than two years off the global average life expectancy — more than cigarettes, alcohol, or conflict and terrorism.

  At the same time, evidence of the health risks associated with pollution has grown, the index says, adding that world leaders aren’t treating the problem with the urgency it deserves.

  “It would be a global emergency if Martians came to Earth and sprayed a substance that caused the average person on the planet to lose more than 2 years of life expectancy,” Michael Greenstone, director of Chicago’s Energy Policy Institute, said in a news release.

  “This is similar to the situation that prevails in many parts of the world,” he said. “Except we are spraying the substance, not some invaders from outer space.”

  Air pollution can lead to strokes, heart disease, lung cancer and other respiratory diseases, according to the World Health Organization. It is on track to reduce the global average life expectancy by 2.2 years, the report says.

  In comparison, smoking cigarettes cuts life expectancy by about 1.9 years, while drinking alcohol reduces it by eight months. Unsafe water and sanitation lead to a seven-month reduction in life expectancy, according to AQLI, with conflict and terrorism shaving off just nine days.

  Unlike cigarettes or alcohol, the report’s researchers say, air pollution is “nearly impossible to avoid.”

  Reply
 10. Tomi Engdahl says:

  Children are unsuspecting meat eaters: An opportunity to address climate change
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272494421001584

  Reply
 11. Tomi Engdahl says:

  Matias Henkola kisaa sähköbensiinillä ja tekee samalla rallihistoriaa Rovaniemellä: “Nyt ajetaan ilmalla, vedellä ja sähköllä”
  https://yle.fi/urheilu/3-12271479

  Tunturirallissa ajetaan fossiilittomalla ja hiilineutraalilla polttoaineella ensimmäistä kertaa kilpailuolosuhteissa. Rallin MM-sarja seuraa pian perässä. Sähköbensiini voi olla tulevaisuutta myös maanteillä.

  Reply
 12. Tomi Engdahl says:

  Australian company AspiraDAC, which uses solar-powered Direct Air Capture (DAC) technology to remove carbon from the atmosphere, has been selected to be part of the first round of purchases from Frontier, a program backed by Facebook and Google’s parent companies, Meta and Alphabet. #solarenergy #solar #sustainability

  Solar-powered direct air carbon capture tech from Australia
  https://www.pv-magazine.com/2022/07/05/solar-powered-direct-air-carbon-capture-tech-from-australia/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

  Australian company AspiraDAC, which uses solar-powered Direct Air Capture (DAC) technology to remove carbon from the atmosphere, has been selected to be part of the first round of purchases from Frontier, a program backed by Facebook and Google’s parent companies, Meta and Alphabet.

  Reply
 13. Tomi Engdahl says:

  Temperature Records Broken In Europe As The Continent Remains In The Clutches Of Climate-Crisis-Induced Heatwave
  Fires, record-breaking temperatures, and thousands of deaths are happening across Europe following the heatwave.
  https://www.iflscience.com/temperature-records-broken-in-europe-as-the-continent-remains-in-the-clutches-of-climate-crisis-induced-heatwave-64509

  The United Kingdom has preliminarily registered its hottest day ever, exceeding 40 degrees celsius (104 degrees Fahrenheit) for the first time since records began. Yesterday in France, 12 new temperature records were established. Most of Europe is dealing with a devastating climate-crisis-induced heatwave as well as wildfires, burning the continent from Portugal to Greece.

  The UK’s Met Office has announced that a thermometer at London’s Heathrow airport reached 40.2°C (104.36°F), but many sites around the country have beaten the previous temperature record of 38.7°C (101.66°F).

  The country has also broken the record for the highest daily minimum temperature that didn’t fall below 25.8°C (78.44°F).

  Reply
 14. Tomi Engdahl says:

  Konsultit kertoivat BBC:lle, miten ilmaston­muutoksesta käytävää keskustelua ryhdyttiin järjestelmällisesti sekoittamaan 1990-luvulla
  30 vuotta sitten luodun pelikirjan taktiikat ovat edelleen käytössä.
  https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008963622.html?share=f38ea208debd9a54084200a91d4af280

  Reply
 15. Tomi Engdahl says:

  What foods will 9.3 billion people be eating in 2050?
  Algae, fried insects, and exotic lab-grown meat could all be on the menu.
  https://www.freethink.com/health/future-foods-2050

  Reply
 16. Tomi Engdahl says:

  Reuters: Alppien jääpeite hupenee nyt ennätysvauhtia helleaallon kourissa – tilanteen piti tulla eteen vasta vuosikymmenten päästä
  Jäätiköt sulavat nyt ennätysvauhtia useissa maissa eri puolilla maailmaa selviää uutistoimisto Reutersin keräämistä tilastoista. Tutkijat ja paikalliset asukkaat ovat tilanteesta erittäin huolissaan.
  https://yle.fi/uutiset/3-12550593

  Reply
 17. Tomi Engdahl says:

  Espanjan pääministeri kehottaa ihmisiä lopettamaan solmioiden käytön energian säästämiseksi
  Pääministeri Pedro Sanchez johti esimerkillä esiintymällä ilman solmiota lehdistötilaisuudessa.
  https://www.hs.fi/talous/art-2000008975597.html

  ESPANJAN pääministeri Pedro Sanchez on pyytänyt maan työssä käyviä lopettamaan solmioiden käytön, koska uskoo sen säästävän energiaa. Asiasta uutisoi muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

  Poikkeuksellisen korkeiden helteiden koetellessa muiden Euroopan maiden tavoin myös Espanjaa, Sanchez lupasi hallintonsa ottavan käyttöön ”kiireisiä” tapoja säästää energiaa.

  Spain heatwave: PM tells workers to stop wearing ties to save energy
  https://www.bbc.com/news/world-europe-62350019

  Reply
 18. Tomi Engdahl says:

  Future Trains Could Provide Carbon Capture on Wheels Startup CO2Rail’s idea would use existing trains and tracks to suck carbon out of the atmosphere
  https://spectrum.ieee.org/carbon-capture-2657738131

  The concept, outlined in a paper published in the journal Joule, could capture carbon dioxide for less than US $50 a metric ton. By comparison, the cost of direct air capture (DAC) systems today ranges from $250 to $600 depending on technology used, energy choice, and scale, according to the World Resources Institute.

  Reply
 19. Tomi Engdahl says:

  Global coal consumption is set to return to record levels reached nearly 10 years ago, the International Energy Agency said, as the energy crunch continues.

  ‘Dirty ol’ coal’ is making a comeback and consumption is expected to return to 2013′s record levels
  https://www.cnbc.com/2022/08/02/coal-consumption-is-expected-to-return-to-2013s-record-levels-iea.html?utm_content=Main&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1659441466

  Reply
 20. Tomi Engdahl says:

  Teollisuuden johdolla päästöt nettonollaan
  https://etn.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=13815&via=n&datum=2022-08-02_15:52:32&mottagare=30929

  Kaikkialla maailmassa halutaan päästä hiilidioksidipäästöissä nettonollan tasolle. Teollisuus voisi olla tässä edelläkävijänä. Hyödyntämällä Teollisuus 4.0 -konseptia valmistajat voivat yhdistää lukuisia eri tekniikoita liiallisten hiilidioksidipäästöjen ja turhan energiankäytön vähentämiseen. Yhdessä ne tukevat tavoitetta, joka mahdollistaa nettonollatasoisen toiminnan.

  Reply
 21. Tomi Engdahl says:

  – Monet nuoret ovat masentuneita, koska he kokevat, ettei ilmastonmuutosta voida pysäyttää. Me haluamme tarjota heille toivoa osoittamalla, että maailman koko energiantarve voidaan kattaa uusiutuvilla energianlähteillä, kertoo Auke Hoekstra hollantilaisesta Eindhovenin teknillisestä yliopistosta.

  Yliopistot: Kaikki energia voidaan tuottaa uusiutuvasti jo ennen vuotta 2050
  https://yle.fi/uutiset/3-12569336?origin=rss

  Tutkijat haluavat antaa toivoa nuorille, jotka kokevat ilmastonmuutoksen pysäyttämättömäksi.

  Lappeenrannassa ja Lahdessa toimiva LUT-yliopisto ja 14 muuta kansainvälistä yliopistoa ehdottavat uutta energiajärjestelmää, joka perustuisi aurinko- ja tuulivoimaan, energiavarastoihin, sektori-integraatioon sekä suoraan ja epäsuoraan sähköistämiseen.

  LUT-yliopiston mukaan sadat tieteelliset tutkimukset todistavat, että sataprosenttisesti uusiutuva energiajärjestelmä voidaan saavuttaa jo ennen vuotta 2050 tai viimeistään siihen mennessä niin maailmanlaajuisesti, alueellisesti kuin kansallisesti.

  – Yhä useammat tutkijat osoittavat, että energian kysyntä voidaan kokonaisuudessaan kattaa uusiutuvilla energialähteillä. Se on pitkällä aikavälillä myös edullisempaa ja kestävyysvaatimusten mukaista, arvioi LUT-yliopiston professori Christian Breyer tiedotteessa.

  Sektori-integraatio tarkoittaa eri energiasektorien yhdistämistä niin, että ne voivat tasapainottaa toistensa kulutus- ja tuotantopiikkejä. Vedyllä on rooli energia- ja teollisuussektoreiden sähköistämisessä.

  Järjestelmää on määrä täydentää tulevaisuudessa myös hiilidioksidin talteenotolla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

  Tarvittavat teknologiat ovat jo saatavilla
  Tutkijat arvioivat, että kansainväliset tahot, kuten ilmastonmuutospaneeli IPCC, ovat toistaiseksi olleet varsin vastahakoisia huomioimaan täysin uusiutuviin perustuvaa energiajärjestelmää.

  – Tarvittavat teknologiat ovat jo saatavilla. Useissa maissa on osoitettu käytännössä, että energiatehokkuudesta, sähköistämisestä, kaukolämmöstä ja sähköpolttoaineista on mahdollista saada synergiaetuja, huomauttaa Brian Mathiesen tanskalaisesta Aalborgin yliopistosta.

  Hänen mukaansa päättäjien tulee lopettaa kaikki investoinnit fossiilisiin polttoaineisiin ja keskittyä uusiutuviin energianlähteisiin perustuviin älykkäisiin energiajärjestelmiin.

  Tutkijat haluavat, että yritysten, järjestöjen ja valtioiden tulee työskennellä yhdessä, jotta ihmiset saadaan sitoutumaan uusiin energiajärjestelmiin. Kehittämistä vaativat varsinkin paikalliset omistus- ja hallintokäytännöt sekä markkinamallit, jotta uusi järjestelmä voidaan ottaa käyttöön ympäri maailmaa.

  Reply
 22. Tomi Engdahl says:

  https://hackaday.com/2022/08/04/reduced-sulfur-emissions-could-cause-climate-shock/

  What’s The Deal With Sulfur Emissions?
  The G.G. Allen Steam Plant features a large scrubber to reduce sulfur dioxide emissions from the plant. These are common in developed countries to reduce pollution. Credit: Murr Rhame, CC-BY-SA-3.0

  Much work has been done over past decades to cut down on sulfur emissions. This has taken many forms, but often comes down to targeting fossil fuel sources. The European Union, United States, and many other jurisdictions have legislated lower sulfur levels in diesel fuels. This has led to cleaner engine designs with emissions control devices that rely on lower sulfur levels to work. Similar efforts have been made to cut sulfur levels in marine fuels as well. Many coal plants have also cut down on emissions of sulfur dioxide, through the use of flue-gas desulfurization hardware.

  Cuts to sulfur emissions have been made with good intentions. SO2 and other oxides of sulfur (SOx) are harmful to human health. High levels of sulfur oxides in the air can harm plant growth, and these emissions also have a habit of causing acid rain, too.

  However, as it turns out, sulfur emissions tend to help create sulfur-based aerosols that end up in the stratosphere. These aerosols actually increase the amount of sunlight reflected away from Earth. In this way, they have a cooling effect on the planet – quite the opposite of greenhouse gases like carbon dioxide and methane.

  Overall, the efforts to cut down on sulfur emissions have been successful. Over time, more and more countries have switched to cleaner low-sulfur fuels, and the maritime industry has been proactive in following suit. In particular, sulfur emissions from the shipping industry have dropped 80% worldwide since 2020. The effect has only been compounded by the abrupt drop in shipping activity experienced in the first year of the coronavirus pandemic.
  So What’s The Problem?

  The problem is that the aerosols produced by sulfur emissions were probably doing good work cooling the Earth. As our greenhouse gas emissions have continued to ratchet up over the years, the cooling effect of our sulfur emissions may have hidden some of the damage being done.

  Reply
 23. Tomi Engdahl says:

  Mainonnan ympäristöväittämät johtavat kuluttajia harhaan
  https://media.sanoma.fi/kirjoituksia-markkinoinnista/2022-06-28-mainonnan-ymparistovaittamat-johtavat-kuluttajia-harhaan

  Suomen ympäristökeskus SYKE selvitti tutkimushankkeessaan mainonnan ympäristöväittämiä Suomessa analysoimalla sosiaalisen median ja verkkolehtien mainoksia. Tutkimuksen mukaan jopa puolet mainoksista kertoi tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksista tai -parannuksista vain hyvin yleisellä tasolla

  Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*